www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

21 Февруари - Международен ден на майчиния език

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО, И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - 20.02.2024г.

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново съвместно с представители на НОИ - гр. Кюстендил организира приемен ден на 22.02.2024г. (четвъртък) от 10:00ч. в Заседателната зала на Община Кочериново. Гражданите имат възможност да отправят питания, да предоставят документи и да получат професионална консултация, свързана с пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност, съобразно изискванията на действащото законодателство.

СПРАВКА - 20.02.2024

Е-мейл Печат ПДФ

Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения във връзка с предложеното допълнение на чл.16 от Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Кочериново, Област Кюстендил, с оглед разпоредбите на чл.26 от Закона за нормативните актове.
На основание чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове, Постоянната комисия по ТСП, ООРЧП, СОТ, публикува настоящата справка.
Председателят на постоянната комисия обявява, че от 19.01.2024 г. до проведените на 19.02.2024 г.  ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, не са постъпили други предложения от лица за допълнение и изменение на  гореописания правилника, освен предложеното изменение от комисията.

Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ
Галина Ванева

Дневен ред на Постоянната комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм при ОбС гр. Кочериново на заседание, което ще се проведе на 23.02.2024 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Постоянната комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм при ОбС гр. Кочериново на заседание, което ще се проведе на 23.02.2024 г. от 08.00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за допълнение на Правилника за отпускане на еднократна финасова помощ на жители на Община Кочериново, Област Кюстендил.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

20.02.2024 г.                            Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ 
гр.Кочериново                            Галина Ванева

Последно променен на Сряда, 21 Февруари 2024 07:40

Касовите отчети на община Кочериново към 31.01.2024г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП -ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново