www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
СПИСЪК на ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ към ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.КОЧЕРИНОВО

СПИСЪК на ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ към ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.КОЧЕРИНОВО

  • ПДФ

С П И С Ъ К
на
ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ към ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.КОЧЕРИНОВО

/мандат 2019-2023 г./


1. Комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми
Председател – Райчо Николов Калайджийски,
Членове – Емил Георгиев Радков и Елена Димитрова Бозовайска.

2. Постоянна комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
Председател - Даниела Костадинова Миланова,
Членове – Георги Цветанов Ценев и Елка Кирилова Лукарска - Ангелова.

3. Постоянна комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
Председател – Калин Сотиров Везенков,
Членове – Станислав Владимиров Горов и Георги Цветанов Ценев.

4. Постоянна комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм
Председател – Галина Методиева Ванева,
Членове – Емил Георгиев Радков и Елка Кирилова Лукарска - Ангелова.

5. Постоянна комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси
Председател – Симеон Илиев Кирилов,
Членове – Георги Цветанов Ценев и Райчо Николов Калайджийски

6. Постоянна комисия по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Председател – Емил Георгиев Радков,
Членове – Галина Методиева Ванева и Даниела Костадинова Миланова

Утвърдени с решение № 4 от Протокол № 2/20.11.2019 г.


Последно променен на Неделя, 02 Февруари 2020 20:23

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново