www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Нормативни документи

СЪОБЩЕНИЕ

  • ПДФ

Общинска администрация  на община Кочериново обявява, че на 11.01.2022 г. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Коче-риново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОН-СУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното допълнение и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и да изразят становище:

1.    По време на обществените консултации;
2.    До изтичане на 30-дневния срок от публикуване на Проекта за допълнение и изменение, заедно с доклада и мотивите на интер-нет страницата на Община Кочериново, извършено на 17.12.2021 г.   
Предложенията може да се депозират на място в деловодството или да се изпращат по пощата или на електронен адрес както следва:
п.к. 2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

С оглед спазването на противоепидемичните мерки и опазване здравето и живота на гражданите, е препоръчително при възможност предложенията да се подават по пощата или по електронен път.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Допълнение и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Мотиви - Относно: Допълнение и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Проект за Допълнение и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения

Последно променен на Сряда, 19 Януари 2022 10:48

Вътрешни правила за административно обслужване

  • ПДФ

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложения проект за допълнение и изменение на „Наредба за реда за провеж-дане на търговска дейност на територията на община Кочериново”.

  • ПДФ

Общинска администрация  на община Кочериново обявява, че във връзка с чл. 26, ал.2 от ЗНА, на 06.07.2021 г. /вторник/, от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложения проект за допълнение и изменение на „Наредба за реда за провеж-дане на търговска дейност на територията на община Кочериново”.

Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект:  
1.    По време на обществените консултации;
2.    До изтичане на 30-дневния срок от публикуване на Проекта за допълнение и изменение, заедно с доклада и мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 10.06.2021 г.   
Предложенията може да се депозират на място в деловодството или да се изпращат по пощата или на електронен адрес както следва:
п.к. 2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Допълнение и изменение на „Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Кочериново”.

2. Мотиви - Относно: Допълнение и изменение на „Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Кочериново”.

3. Проект за Допълнение и изменение на „Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Кочериново”.

4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Последно променен на Вторник, 13 Юли 2021 18:00

СЪОБЩЕНИЕ - Относно: Приемане на „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Кочериново”.

  • ПДФ
Общинска администрация  на община Кочериново обявява, че на 02.03. 2021 г. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложения проект за приемане на „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на община Кочериново”.

Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект:  

1.    По време на публичното обсъждане;
2.    До изтичане на 30-дневния срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с доклада и мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 04.02.2021 г.   
Предложенията може да се депозират на място в деловодството или да изпращат по пощата или на електронен адрес както следва:
п.к. 2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Приемане на „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Кочериново”.
2. Мотиви - Относно: „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Кочериново”.
3. Проект на „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на Община Кочериново”.
4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Последно променен на Вторник, 09 Март 2021 20:26

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново

  • ПДФ

Общинска администрация – гр. Кочериново обявява, че на 19.11.2020 г. /четвъртък/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново съгласно предложения проект.
Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново:
1.    По време на публичното обсъждане
2.    До изтичане на едномесечният срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 23.10.2020 г.  

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Изменение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново”
2. Мотиви - Относно: Изменение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново”
3. Проект за Изменение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново”

4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения

Последно променен на Вторник, 24 Ноември 2020 18:41

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново