www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - Проект за Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.

  • ПДФ

Общинската администрация  на община Кочериново обявява, че на 29.04.2020 г. /сряда/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, при задължително спазване на предписаните противоепидемични мерки, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛ-ТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с пред-ложеното Изменение и допълнение на Наредба за определянето и ад-министрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
Измененията и допълненията са във връзка с обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, както и приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) - „Държавен вестник” - бр. 28 от 24 март 2020 г. Измененията са свързани и с предотвратяване на разпространението и предпазване от вирусното заболяване COVID-19, както и облекчаване на гражданите и бизнеса.

Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект  за Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
1.    По време на публичното обсъждане
2.    До изтичане на 14 дневния срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 16.04.2020 г.     Предложенията може да се изпращат и по пощата или на електронната поща на адрес:
п.к.2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1
Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администри-рането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
2. Мотиви - Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администри-рането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
3. Проект за Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
4. Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

Последно променен на Неделя, 03 Май 2020 18:31

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново