www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

П О К А Н А за обществено обсъждане на Проект на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кочериново“.

  • ПДФ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагам на вниманието на гражданите на Община Кочериново докладна записка, мотиви и проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кочериново. Проектът на Програмата подлежи на обществено обсъждане в тридесетдневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Кочериново. В горепосочения срок всяко заинтересовано лице може да подаде писмено становище, предложение или възражение в деловодството на Община Кочериново на адрес: гр. Кочериново, пл. ,,Трети март” № 1 или на официалната електронна поща на Община Кочериново: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Обсъждането ще се проведе на 22.11.2022 г. от 13:00 часа. в заседателната зала на Общинска администрация Кочериново

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕРИНОВО

1. Покана

2. Мотиви

3. Програма

4. Докладна записка

Последно променен на Вторник, 01 Ноември 2022 08:24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново