www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Стобските Пирамиди

  • ПДФ

Освен с близостта си до Рилския манастир, потенциалът за развитие на туризъм в община Кочериново се обуславя и от наличието на исторически и природни забележителности. Една от най-атрактивните природни дадености в района е феноменът – „Стобските пирамиди”. Те са разположени в землището на с.Стоб, на входа на дефилето за Рилския манастир и представляват образувания от глинесто-песъклива почва с насечени форми. „Стобските пирамиди”, заедно с множеството щъркелови гнезда в района на Кочериново са обективни фактори, които предоставят възможност за развитие на екотуризъм в общината.
Допълнителни фактори за развитие на алтернативен туризъм в общината са обособените места по поречието на р.Струма и р.Рилска за риболов, както и местностите, подходящи за ловен туризъм. Положителен фактор за развитието на алтернативния туризъм в община Кочериново е проектът „Стобските пирамиди”, свързан с изграждане на екопътека и съпътстващи туристически обекти в района на с.Стоб. Проектът е одобрен за финансиране по програма ФАР, „Развитие на българския екотуризъм” през юли 2004г. Стойността на  дейностите по проекта възлиза на 176 514 EUR. Очаква се „Стобските пирамиди” да бъдат отправна точка за активното развитие на туристическия отрасъл в региона и същевременно да  допринесат и за подобряване на икономическия климат в сектора на търговията и услугите.

Стобските пирамиди

Повече снимки на Стобските Пирамиди може да намерите на нашия адрес в Facebook - http://fb.me/KW4BGcI1

Стобските пирамиди са едни от най-популярните сред туристите скални пирамиди. Стобските пирамиди се намират над село Стоб, в западния дял на Рила планина. Средната височина на пирамидите е между 7 и 10 метра, някои отделни пирамиди достигат до височина 12 метра. Стобските пирамиди са с разнообразна форма, но повечето са конусовидни и завършват с каменна шапка, наподобявайки гъби.
На северния склон на рида, на който са разположени пирамидите те са по-добре изразени и открояващи се, тъй като са значително по-малко. Най-много са пирамидите, които се намират на южния склон на рида. Тук пирамидите са по-големи и по-сгъстени. Цветът на скалите варира между жълто и кафяво.
През 1964 г. Стобските пирамиди са обявени за природна забележителност.

От черквата до върха на пирамидите предстои приятна 40-минутна разходка, неподвластна на годишните сезони. Пред погледа се открива изключително красива гледка – високи конусовидни кули от земна пръст, понякога с височина 7-8 метра, образувани в резултат на вековна ерозия и изветряване, а отгоре – поставени като шапка или чадър – широки каменни блокове, наподобяващи плочести шапки върху огромни гъби. Пирамидите са изваяни в ръждиво обагрен, дебел до 40 м речно-ледников шлейф (споени с глина едрозърнести пясъци), натрупан в полите на планинския слой. Материалът е донесен от топещите се ледници, които някога са покривали високите части на Рила планина. Разнородният състав на пръстта и слабата спойка улесняват бързото рушене. Поройните дъждове, топлината, студът и вятърът продължават своята скулптурна работа – едни пирамиди умират, а други се раждат.

Тук на картата се намира началната точка от където се тръгва по пътеката за пирамидите. Там се намира и църквата на с. Стоб.


View Larger Map

Последно променен на Неделя, 15 Май 2011 14:01

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново