www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Процедура по договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Модулна пречиствателна станция за отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и заустване - с. Стоб, О

  • ПДФ

ПОКАНА


За участие в процедура по договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Модулна пречиствателна станция за отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и заустване — с.Стоб, Община Кочериново "

Поканата може да изтеглите от ТУК!

Решението може да изтеглите от ТУК!

Доклад във връзка със заповед №РД-01-05 511/06.11.2014г. от 06.11.2014 г. на кмета на Община Кочериново за назначаване на комисия за провеждане на процедура за договаряне без обявление с предмет: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Модулна пречиствателна станция за отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и заустване - с.Стоб, Община Кочериново" . Пълния текст на доклада може да изтеглите от ТУК!

Решение за изпълнение - ТУК!

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:39

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново