www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Процедури по ЗОП

Предмет на поръчката: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на Дом за стари хора гр. Кочериново"

  • ПДФ

Документация за участие може да изтеглие от - ТУК!08.12.2017

Обявата може да изтеглите от - ТУК!08.12.2017

Протокол на комисията може да изтеглите от - ТУК!16.01.2018

Процедура чрез събиране на оферти с обява по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане - снегочистене и опесъчаване на пътища от Общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2017/2018 година в община Кочериново"

  • ПДФ

Обявата може да изтеглите от - ТУК!28.11.2017

Образец на обявата може да изтеглите от - ТУК!28.11.2017

Документация за участие може да изтеглите от - ТУК!28.11.2017

Образци може да изтеглите от - ТУК!28.11.2017

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - ТУК!06.12.2017

Протокол на комисията може да изтеглите от - ТУК!13.12.2017

Договор за възлагане може да изтеглите от - ТУК!22.12.2017

Процедура чрез събиране на оферти с обява по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане - снегочистене и опесъчаване на пътища от Общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2017/2018 година в община Кочериново"

  • ПДФ

Обявата  може да изтеглите от - ТУК!02.11.2017

Образец на обявата може да изтеглите от - ТУК!02.11.2017

Документация за участие може да изтеглите от - ТУК!02.11.2017

Образци може да изтеглите от - ТУК!02.11.2017

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - ТУК!10.11.2017

Протокол на комисията може да изтеглите от - ТУК!27.11.2017

Съобщение за прекратяване може да изтеглите от - ТУК!27.11.2017

Процедура чрез събиране на оферти с обява по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане - снегочистене и опесъчаване на пътища от Общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2017/2018 година в община Кочериново"

  • ПДФ

Обява може да изтеглите от - ТУК!17.10.2017

Документация за участие може да изтеглите от - ТУК!17.10.2017

Образци може да изтеглите от - ТУК!17.10.2017

Образец обява може да изтеглите от - ТУК!17.10.2017

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти може да изтеглите от ТУК!25.10.2017

Съобщение за прекратяване може да изтеглите от - ТУК!31.10.2017

Процедура чрез събиране на оферти с обява по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии: "Дупница-Фролош-Дупница" и "Дупница-Крумово-Дупница".

  • ПДФ

Обява може да изтеглите от - ТУК!19.07.2017

Документация може да изтеглите от - ТУК!19.07.2017

Образци може да изтеглите от - ТУК!19.07.2017

Проект на договор може да изтеглите от - ТУК!19.07.2017

Обява образец може да изтеглите от - ТУК!19.07.2017


Информация за удължаване на срока за подаване

на оферти може да изтеглите от - ТУК!27.07.2017

Протокол на комисията може да изтеглите от - ТУК! 03.08.2017

Договор за възлагане може да изтеглите от - ТУК! 15.08.2017

Още статии...

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново