www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 03.02.2017 г с Протокол № 3

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 03.02.2017 г с Протокол № 3

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 февруари 2017 година

Относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и ливади в Община Кочериново за 2017-2018 г. и допълване на „Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 г.” приета с Решение № 3 по протокол № 2/05.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37о, ал. 4 и във връзка с чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 16

Общински съвет – Кочериново, дава съгласие за допълване на Решение №3 от протокол № 2/05.02.2016 г. на „Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 г.” с долуизписаните имоти :
Недвижим имот с идентификационен  №000455 с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността „Брежето”, в землището на гр. Кочериново, Община Кочериново, четвърта категория, целият с площ 10,491 дка
Недвижим имот с идентификационен  №000128 с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността „Бели път”, в землището на гр. Кочериново, Община Кочериново, седма категория, целият с площ 9,937 дка
Недвижим имот с идентификационен  №000030 с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността „Чуката”, в землището на с. Пороминово, Община Кочериново, осма категория, целият с площ 116,830 дка
Недвижим имот с идентификационен  №076025 с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността „Топалски рид”, в землището на с. Пороминово, Община Кочериново, осма категория, целият с площ 85,425 дка
Недвижим имот с идентификационен  №044001 с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността „Ридо”, в землището на с. Пороминово, Община Кочериново, десета категория, целият с площ 23,725 дка
Недвижим имот с идентификационен  №000226 с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността „Габеро”, в землището на с. Пороминово, Община Кочериново, осма категория, целият с площ 35,677 дка
Недвижим имот с идентификационен  №000074 с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността „Падините”, в землището на с. Цървище, Община Кочериново, осма категория, целият с площ 262,242 дка
Недвижим имот с идентификационен  №000168 с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността „Воложието”, в землището на с. Цървище, Община Кочериново, десета категория, целият с площ 71,551 дка
Недвижим имот с идентификационен  №000215 с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността „Долна нива”, в землището на с. Цървище, Община Кочериново, десета категория, целият с площ 40, 895 дка
Недвижим имот с идентификационен  №000595 с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността „Пладнище”, в землището на с. Цървище, Община Кочериново, десета категория, целият с площ 216,504 дка
Недвижим имот с идентификационен  №000584 с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността „Делиите”, в землището на с. Цървище, Община Кочериново, десета категория, целият с площ 158, 371 дка
Недвижим имот с идентификационен  №000598 с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността „Драгодански чифлик”, в землището на с. Цървище, Община Кочериново, десета категория, целият с площ 199,669 дка
Недвижим имот с идентификационен  №000923 с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността „Грамадите”, в землището на с. Фролош, Община Кочериново, десета категория, целият с площ 719, 878 дка
Недвижим имот с идентификационен  №000598 с начин на трайно ползване: пасище, мера, находящ се в местността „Драгодански чифлик”, в землището на с. Цървище, Община Кочериново, десета категория, целият с площ 199,669 дка

Бараково

|109001|

ПЕРАЛОТО

Ливада

V

2.454

|112062|

ДОЛНИТЕ ЛИВАДИ

Ливада

IV

2.456

|112070|

ДОЛНИТЕ ЛИВАДИ

Ливада

IV

2.211

|112109|

ДОЛНИТЕ ЛИВАДИ

Ливада

IV

0.798

|116047|

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

1.925

|110045|

ТОПЛИКО

Ливада

V

0.679

18.418

Кочериново

104035

ЧУКИТЕ

Ливада

IV

1.684

107025

ЖАБОКРЕК

Ливада

IV

2.25

108097

ДЕЛИ ДЖОРМАН

Ливада

IV

0.813

116007

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

0.74

116009

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

0.587

116029

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

4.298

116035

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

0.795

116037

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

0.859

117083

КАШО

Ливада

IV

1.105

119010

КАРАКЬОР

Ливада

V

1.204

120061

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

V

4.666

121016

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

4.706

121019

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

0.975

121027

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

3.644

121038

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

3.513

121039

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

3.046

121062

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

1.177

121070

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

2.81

121074

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

7.169

121111

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

1.092

121139

ЧАЛТИЦИТЕ

Ливада

IV

1.848

123028

БАХЧИТЕ

Ливада

V

0.722

123066

БАХЧИТЕ

Ливада

V

1.733

123067

БАХЧИТЕ

Ливада

V

1.333

124037

БАХЧИТЕ

Ливада

V

0.895

124060

БАХЧИТЕ

Ливада

V

0.608

67.482

Пороминово

3003

ГОРЕН ЧАЛТИК

Ливада

IV

0.869

3007

ГОРЕН ЧАЛТИК

Ливада

IV

1.002

5008

МИЗИНИЦА

Ливада

IV

1

6005

МИЗИНИЦИ

Ливада

IV

1.157

10031

ЯСЕНО

Ливада

IV

0.961

10041

ЯСЕНО

Ливада

IV

0.731

11012

МИЗИНИЦА

Ливада

IV

0.802

11029

МИЗИНИЦА

Ливада

IV

1.059

11032

МИЗИНИЦА

Ливада

IV

0.635

13004

ШАМАКО

Ливада

IV

1.881

13010

ШАМАКО

Ливада

IV

0.815

15034

КАДЪНКАТА

Ливада

IV

1.487

16012

ПАСИЩЕТО

Ливада

IV

1.506

16016

ПАСИЩЕТО

Ливада

IV

0.42

16068

ПАСИЩЕТО

Ливада

IV

2.195

21003

ДАБЕТО

Ливада

IV

0.855

23006

КАЛУГЕРКАТА

Ливада

IV

0.466

25003

ЛАГО

Ливада

IV

0.577

25008

ЛАГО

Ливада

IV

2.254

26055

ЛАГО

Ливада

IV

0.682

62003

БАШИКЛИЯ

Ливада

V

0.995

24.89

СТоб

128

ДРАКИТЕ

Ливада

IV

1.291

129

ДРАКИТЕ

Ливада

IV

1.226

176

ДРАКИТЕ

Ливада

IV

9.499

4015

ЧУКИТЕ

Ливада

IV

0.865

11005

НИВНИКО

Ливада

VII

4.728

11006

НИВНИКО

Ливада

VII

3.286

11017

НИВНИКО

Ливада

VII

2.294

11023

НИВНИКО

Ливада

VII

2.075

11047

НИВНИКО

Ливада

VII

3.254

11053

НИВНИКО

Ливада

VII

1.873

22003

ГОРНА СТРАНА

Ливада

VII

2.239

22037

ГОРНА СТРАНА

Ливада

V

1.162

22039

ГОРНА СТРАНА

Ливада

V

0.684

22041

ГОРНА СТРАНА

Ливада

V

0.941

22042

ГОРНА СТРАНА

Ливада

V

0.81

22043

ГОРНА СТРАНА

Ливада

V

1.206

22062

ГОРНА СТРАНА

Ливада

V

1.035

22064

ГОРНА СТРАНА

Ливада

V

1.025

22140

ГОРНА СТРАНА

Ливада

V

0.69

22143

ГОРНА СТРАНА

Ливада

V

1.375

22336

ГОРНА СТРАНА

Ливада

V

2.76

52041

ДРАКИТЕ

Ливада

IV

1.169

52053

ДРАКИТЕ

Ливада

IV

0.852

63226

ДОЛНА СТРАНА

Ливада

VII

1.452

63227

ДОЛНА СТРАНА

Ливада

VII

1.606

64019

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

1.2

64020

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

1.2

64021

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

2.389

64028

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

3.936

64031

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

1.87

64033

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

1

64034

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

0.975

64035

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

0.89

64038

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

1.882

64039

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

1.064

64040

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

1.774

64041

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

1.493

64042

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

1.707

64044

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

2.004

64048

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

0.815

64051

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

1.151

64064

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

1.103

64067

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

2.938

64073

КАШО-ШАМАКО

Ливада

IV

1.944

67005

ДРАКИТЕ

Ливада

IV

2.142

67024

ДРАКИТЕ

Ливада

IV

0.763

67025

ДРАКИТЕ

Ливада

IV

0.751

72002

ЯСЕНО

Ливада

IV

4.116

72012

ЯСЕНО

Ливада

IV

2.51

72015

ЯСЕНО

Ливада

IV

5.086

72016

ЯСЕНО

Ливада

IV

2.679

73063

СТАРИТЕ ЛИВАДИ

Ливада

IV

0.256

74017

ЧЕКУТО

Ливада

IV

4.026

74019

ЧЕКУТО

Ливада

IV

6.007

74020

ЧЕКУТО

Ливада

IV

3.323

74023

ЧЕКУТО

Ливада

IV

2.128

78025

ДРАКИТЕ

Ливада

IV

0.212

80084

ДРАКИТЕ

Ливада

IV

0.104

81004

ПРОКАРО

Ливада

IV

0.438

81013

ПРОКАРО

Ливада

IV

1.118

81016

ПРОКАРО

Ливада

IV

2.917

83004

БАЗАЛЪКО

Ливада

IV

1.183

83006

БАЗАЛЪКО

Ливада

IV

3.19

83007

БАЗАЛЪКО

Ливада

IV

2.335

83008

БАЗАЛЪКО

Ливада

IV

0.859

83019

БАЗАЛЪКО

Ливада

IV

2.582

83027

БАЗАЛЪКО

Ливада

IV

3.518

83028

БАЗАЛЪКО

Ливада

IV

1.121

83033

БАЗАЛЪКО

Ливада

IV

0.88

83035

БАЗАЛЪКО

Ливада

IV

3.678

83038

БАЗАЛЪКО

Ливада

IV

4.156

83040

БАЗАЛЪКО

Ливада

IV

2.642

85045

ДРЕНЕТО

Ливада

IV

1.1

86041

ДРЕНЕТО

Ливада

IV

1.483

86050

ДРЕНЕТО

Ливада

IV

3.348

105003

КАДЪНКАТА

Ливада

IV

1.965

105014

КАДЪНКАТА

Ливада

IV

0.917

108008

ДРЕНЕТО

Ливада

IV

0.625

108046

ДРЕНЕТО

Ливада

IV

2.167

108048

ДРЕНЕТО

Ливада

IV

1.517

108056

ДРЕНЕТО

Ливада

IV

2.287

108060

ДРЕНЕТО

Ливада

IV

1.62

108072

ДРЕНЕТО

Наводнена лив.

IV

0.964

163.445

Мурсалево

2002

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

2.647

2010

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

0.9

2012

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

1.299

2020

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

1.193

2032

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

0.843

2036

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

0.803

2092

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

1.09

2100

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

1.745

2106

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

0.559

2108

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

0.804

2109

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

0.756

2110

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

1.13

2120

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

2.036

2125

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

2.063

2126

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

1.187

3098

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

2.351

3126

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

1.502

4002

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

1.029

4003

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

1.615

4015

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

0.961

4016

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

1.069

4017

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

1.027

4043

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

0.986

4044

МУРОВАТ

Използв. ливада

IV

1.354

30.949


2. Приема”Годишен план за паша на територията на Община Кочериново за 2017 -2018г.;
3. Опис на имотите, което е неразделна част от „ Годишен план за паша на територията на Община Кочериново за 2017 г.
4. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от ОПФ / съгласно приложения Годишен план за паша за общо и индивидуално ползване на земеделски  стопани или техни сдружения, регистрирани, като  в Интегрираната информационна система на БАБХ и списък по чл. 37и от ЗСПЗЗ към „Годишен план за паша на територията на Община Кочериново за 2017-2018 г
5. Определя правата и задълженията на Община Кочериново и на ползвателите  за подържане на имотите от ОПФ за общо и индивидуално ползване съгласно „ Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на община Кочериново на Община Кочериново за 2017 г.
6. Общински съвет определя наемна цена за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, определени по пазарен механизъм, както следва:
6.1. Годишна наемна цена за пасища и мери по категория:
- за ПИ четвърта, пета, шеста и седма категория наемната цена е 8,00 лв./дка
- за ПИ осма, девета и десета категория наемната цена е 6,00 лв./дка
6. 2. Годишна наемна цена за ливади по категория:
- за ПИ четвърта, пета, шеста и седма категория наемната цена е 18,00 лв./дка
- за ПИ осма, девета и десета категория наемната цена е 14, 00 лв./дка
7. Възлага на Кмета на Община Кочериново да организира и проконтролира изпълнението на „ Годишен план за паша на територията на Община Кочериново за 2017 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Таня Чолакова                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 9 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г. Бучински, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа:  Б. Йосифов, С. Христов/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 февруари 2017 година

Относно: Изменение в чл. 32, ал. 2 изр. 2 и 3 от действащата Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,      
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 17

Отменя изречение 2 и 3 от ал. 2 на чл. 32 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кочериново.
На тяхно място приема ново изречение 2 от ал. 2 на чл. 32 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кочериново, със следния текст:
лице, което е получило изрично писмено съгласие от собственика на имота, или е сключило писмен договор със собственика на имота, за наем на заетата от преместваемия обект площ.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Таня Чолакова                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 февруари 2017 година

Относно: Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2015-2019 г.” за 2016 г.

На основание  чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 18

1.Общински съвет – Кочериново приема Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2015-2019 г.” за 2016 г.
                             
Протоколист:                        Председател на ОбС:
Таня Чолакова                        Калин Везенков

/ със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2 гласа/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 февруари 2017 година

Относно: Даване на мандат и позиция от Общински съвет – Кочериново във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил.

На основание чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 19

1. Общински съвет-гр. Кочериново определя и упълномощава Вангел Димитров Аврамов – заместник-кмет на община Кочериново, в качеството му на представител на Община Кочериново, да участва в  заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК - Кюстендил, което ще се проведе на 02.03.2017 г. от 13,00 ч.  в Заседателната зала на четвърти етаж в сградата на Областна администрация – Кюстендил / или на съответната резервна дата при насрочване на такава/.

2. Г-н Вангел Димитров Аврамов, в качеството му на представител на Общината, гласува по точките от дневния ред и заема позиция както следва:     
2.1.  Регистрация на присъстващите на Общото събрание – да извърши регистрация на община Кочериново съгласно т.1 от дневния ред – Регистрация на присъстващите на Общото събрание, като попълни списък по образец от присъстващите с право на глас, в който се посочват трите имена, длъжността, както и броят на упражняваните гласове.
2.2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил за 2016 г. – Гласува за: На основание чл.9,ал.2, във вр. с чл. 26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК – Кюстендил приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил за 2016 г.
2.3. Приемане на годишния финансов отчет  /ГФО/ на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил за 2016 г. – Гласува за:
На основание чл. 28, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация и чл. 38 от Закона за счетоводството, Общото събрание на Асоциация по ВиК – Кюстендил приема финансов отчет /ГФО/ на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил за 2016 г.
2.4. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил за 2016 г. – Гласува за: На основание чл. 198в,ал.4,т.10 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК – Кюстендил приема отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил за 2016 г.
2.5. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил за 2017 г. – Гласува за:
На основание чл. 198в,ал.4,т.9 от Закона за водите и чл.9, ал.2 и чл. 21, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК – Кюстендил приема бюджета на Асоциацията за 2017 г., като вноската на държавата е в размер на 15 000 лв., а  вноските на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им са, както следва:

Членове на АВиК-Кюстендил

% съотношение на гласовете

Размер вноски в лева 2017 г.

2.

Община Кюстендил

46,86%

20083

3.

Община Бобов дол

7,00%

3000

4.

Община Кочериново

4,03%

1727

5.

Община Рила

2,23%

956

6.

Община Бобошево

2,21%

947

7.

Община Невестино

2,18 %

934

8.

Община Трекляно

0,49%

210

2.6. Обсъждане и съгласуване на План за опазване на околната среда и Приложенията към него на ВиКО - „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил – Гласува за: На основание чл.5.5 /а/ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между Асоциация по ВиК – Кюстендил и ВиКО - „ Кюстендилска вода” ЕООД, Общото събрание гласува План за опазване на околната среда и Приложенията към него на ВиКО - „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил
2.7. Други – При включване на допълнителни въпроси в дневния ред, както и тяхното разискване и разглеждане  - гласува по преценка, ръководейки се от изискванията на Закона за водите и др. нормативна уредба, както и  защита интересите на община Кочериново.

3. Упълномощава като резервен представител Г-н Слави Драганов Христов /общински съветник/, който да гласува при нужда по начина, предложен в докладната на кмета и съгласно настоящето решение.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Таня Чолакова                        Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г. Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 3
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 февруари 2017 година

Относно: Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,
Общински съвет – Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 20

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
 
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска  300 лева еднократна помощ на Радка Исталиянова Станкева.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Таня Чолакова                        Калин Везенков

Последно променен на Неделя, 12 Февруари 2017 19:05

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново