www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 22.03.2017 г с Протокол № 5.doc

  • ПДФ

Препис – Извлечение
от Протокол № 5
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 22 март 2017 година

Относно: Процедура за финансово оздравяване на община Кочериново.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 130д, ал.3 от ЗПФ с оглед направеното предложение от кмета с докладна записка № РД-01-03-9а/22.03.2107 г.,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 25

1. Открива процедура за финансово оздравяване на Община Кочериново.
2. Възлага на Кмета на Община Кочериново да изготви план за оздравяване на Община Кочериново и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност.
3. Срокът за изготвянето на плана да бъде до 21.04.2017г. Публичното обсъждане да се проведе в Заседателната зала в община Кочериново в срок от 24.04.2017г. до 12.05.2017г.
В 7-дневен срок след провеждане на публичното обсъждане Общинският съвет Кочериново с решение на свое заседание да определи срока на процедурата по финансово оздравяване и да приеме плана за финансово оздравяване.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново