www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 26.05.2017 г с Протокол № 9

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 26.05.2017 г с Протокол № 9

от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 26 май 2017 година

Относно: Приемане на План за финансово оздравяване на община Кочериново и определяне срока на процедурата по финансово оздравяване.

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 130д, ал. 4 и 5 от Закона за публичните финанси,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното
 
РЕШЕНИЕ № 56
 
Определя тригодишен срок на процедурата за финансово оздравяване на община Кочериново.  
Приема план за финансово оздравяване на община Кочериново за периода 2017-2020 год./съгласно Приложението – неразделна част от настоящото решение/.
Възлага на Кмета на Община Кочериново да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.
 
Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков
 
/поименно със „ЗА” 8 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, В. Вонидова, Р. Янакиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново