www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на 06.02.2015 г с Протокол № 2

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на 06.02.2015 г с Протокол № 2

Последно променен на Четвъртък, 19 Февруари 2015 13:20

СЪОБЩЕНИЕ /ОБЯВЛЕНИЕ/ - Проект за изменение на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: АМ "СТРУМА" ЛОТ 2 "Дупница - Благоевград"

Е-мейл Печат ПДФ

Пълния текст на съобщението може да изтеглите от ТУК!

Младежка дискотека по случай Свети Валентин със специалното участие на Антония Маркова

Е-мейл Печат ПДФ

Община  Кочериново и Народно читалище
„ Пробуда – 1919” – гр.Кочериново

Организират:

Младежка дискотека по случай Свети Валентин със специалното участие на Антония Маркова

Дата: 14.02.2015 г. от 20.30 часа
Място: „Клуб 169” гр.Кочериново
Куверт: 6 лв.

За справки и записвания - Народно читалище
„ Пробуда – 1919” – гр.Кочериново

Последно променен на Понеделник, 09 Февруари 2015 12:43

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО - ПРЕКРАСЕН СПОМЕН ОТ МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ В СПОРТЕН И КУЛТУРЕН ПЛАН

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВЛЕНИЕ - 04.02.2015

Е-мейл Печат ПДФ

До собствениците на места за настаняване (стаи за гости, къщи за гости, хотели и др.) и собствениците на заведения за хранене и развлечения:
Във връзка с изменение на Закона за туризма /обн. ДВ бр. 30 от 26 март 2013/, досегашната безсрочна категоризация на обектите преминава в срочна с продължителност 5 години.
В изпълнение на §5 от Преходните и заключителни разпоредби от Закон за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти, се извършва както следва:
1.    за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.;
2.    за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.;
3.    за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.;
4.    за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.;
5.    за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.;
6.    за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г.
Съгласно чл. 133, ал.1 от ЗТ, ако съответното лице не декларира   желанието си да потвърди категорията на обекта, то тя се прекратява с изтичане на срока.
Справки, консултации и допълнителна информация може да получите в Община Кочериново /стая №7 – Технически сътрудник – секретар/.

ЗАПОВЕД - 04.02.2015г.

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с изграждането на обект: АМ "Струма" ЛОТ 2 "Дупница - Благоевград".
Пълния текст на файла може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново