www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ПЕРИОДА 2007-2013Г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълния текст на доклада може да изтеглите от ТУК!

Докладна записка - последваща оценка на Общинския план за развитие  (2007-2013 г.) - ТУК!


Последно променен на Петък, 23 Януари 2015 12:42

Съобщение от арх. Екатерина Баханова - Главен архитект на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

Относно постъпила преписка за допълване на одобрен кадастрален план по заявление с вх. №РД-01-24-379/15.12.2014г. от ЕТ "Винекс - Комерс - Васил Щерев"
Пълния текст на съобщението може да изтеглите от ТУК!

Решения на Общински съвет - Кочериново, взети на редовно заседание на 09.01.2015 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет - Кочериново, взети на редовно заседание на 09.01.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 27.01.2015 г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Решения на ОбС от извънредна заседание на 29.12.2014 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС от извънредна заседание на 29.12.2014 г.

Последно променен на Сряда, 07 Януари 2015 06:39

Дневен ред за редовно зеседание на ОбС на 09.01.2015 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 09.01.2015 г. от 10.00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Актуализация на инвестиционната програма на община Кочериново за 2014 година.
Докладва: Кмет на община Кочериново / Председател на ПК по  общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
2.Изказвания, питания и предложения на граждани.                           

30.12.2014 г.                        Председател на ОбС 
гр.Кочериново                            Василка Вонидова

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново