www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Община Кочериново проведе демонстрационно събитие „ДА СЪЗДАДЕМ КОМПОСТ ЗАЕДНО“ по проект за борба с климатичните промени

Е-мейл Печат ПДФ

1. Публикация за проведено Демонстрационно събитие - ТУК!
2. Ръководство за компостиране - ТУК!

Заповед за образуване на избирателни секции

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният документ може да изтеглите от ТУК!

Заповед за местонахождението на избирателните секции

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният документ може да изтеглите от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 31.08.2023 г с Протокол № 9

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 31.08.2023 г с Протокол № 9

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗАПОЧВА ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ

Е-мейл Печат ПДФ

На 09.09.2023 г. ще се извърши дезакаризация на тревните площи против кърлежи. Целта на третирането на тревните площи на територията на община Кочериново е да бъде ограничено разпространението на инфекциозни заболявания. То ще се извършва в малките и ранните часове на денонощието, като карантинният срок е 24 часа. С цел информираност на гражданите, във всеки обработен терен или обект ще бъдат поставени указателни табели, потвърждаващи третирането, с точно фиксирана дата, час на извършване и карантинен период.
В случай на неблагоприятни атмосферни условия дезакаризацията на тревните площи ще бъде променяна.
Община Кочериново призовава жителите да бъдат отговорни към опазване на околната среда и своето здраве.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ОРГАНИЗИРА ДЕМОНСТРАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ЗА БОРБА С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Е-мейл Печат ПДФ

На 07.09.2023 г. Община Кочериново ще организира демонстрационно събитие на тема: „ДА СЪЗДАДЕМ КОМПОСТ ЗАЕДНО” след успешно приключена кампания по раздаване на компостери за биоразграими отпадъци на 600 домакинства на територията на общината.
Инициативата се реализира в рамките на Дейност 5: „Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени“, Мярка 4. „Пилотно въвеждане на домашно компостиране на биоразградими отпадъци в 600 домакинства от всички населени места в община Кочериново“ по проект: „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“, финансиран с Договор за БФП №№ BGENVIRONMENT-4.003-0017-С01 по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.. Проектът се изпълнява в партньорство между общините Благоевград, Симитли, Кочериново и Бобошево и Международната асоциация за развитие на Норвегия /IDNA/.
Целта на демонстрационното събитие е да представи нагледно подготовката на компостерите за правилна експлоатация и да даде детайлни указания на ползвателите за реализирането на отделните етапи в процеса по домашно компостиране.
Демонстрацията ще бъде извършена от експерт с доказан опит в сферата на околната среда. На събитието ще присъства и представител на норвежкия партньор IDNA, който ще сподели опит и успешни модели и практики в сферата на борбата с климатичните промени, чрез прилагането на които е постигнат сериозен напредък в предодоляване на неблагоприятните последици от изменението на климата.
Събитието ще се проведе от 11:00 часа на 07.09.2023 г. (четвъртък), в парка пред сградата на община Кочериново на адрес: гр. Кочериново, пл. „Трети март” № 1.

1. Анонс за медии
2. Покана
3. Програма

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново