www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Юни 2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

График за сметосъбиране и сметоизвозване м. Юни - Общинско предприятие " Чистота " гр. Кочериново

Последно променен на Понеделник, 30 Май 2022 08:03

Уведомление за инвестиционно предложение

Е-мейл Печат ПДФ

Уведомяваме Ви, че Община Кочериново има следното инвестиционно предложение: премахване на потенциално опасни стоящи дървета, намиращи се в следните населени места: с. Мурсалево, с. Пороминово, с. Стоб и гр. Кочериново.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Отбелязване на Световен ден на околната среда - 5 юни.

Е-мейл Печат ПДФ
Информация за отбелязването на Световния ден на околната среда 2022г. - ТУК

Проект на решение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

1. Проект на решение

2. Съобщение

3. Мотиви

4. Докладна записка

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 16.05.2022 г с Протокол № 5

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 16.05.2022 г с Протокол № 5

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново