www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРИЕЖИ ЗА 2022г.

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на регистъра може да изтеглите от - ТУК!
Последно променен на Сряда, 11 Януари 2023 08:59

Обявление за подбор на потребители по проект BG05SFPR002-2.001-0029- С01“Грижа в дома в община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ
1. Заявление - потребител
Последно променен на Сряда, 11 Януари 2023 12:39

Обявление за подбор на персонал по проект BG05SFPR002-2.001-0029- С01“Грижа в дома в община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

1. CV

2. Заявление - персонал ПГ

3. Обявление за подбор на персонал

Последно променен на Сряда, 11 Януари 2023 12:39

Кметът на община Кочериново сключи договор по новия програмен период 2021г. – 2027г.

Е-мейл Печат ПДФ

На 01.12.2022г.  Кмета на община Кочериново – г-н Иван Минков  подписа договор BG05SFPR002-2.001-0029-С01 с наименование BG05SFPR002-2.001-0029 „Грижа в дома в община Кочериново“, който се финансира по процедура  BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Пълният текст на съобщението може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 04 Януари 2023 08:04

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Януари 2023г.

Е-мейл Печат ПДФ

График за сметосъбиране и сметоизвозване м. Януари - Общинско предприятие " Чистота " гр. Кочериново.

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на съобщението може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново