www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Наредби на Общински съвет - Кочериново

Наредби приети от общинския съвет.
Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Administrator 113
2 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Administrator 186
3 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Administrator 156
4 Наредба за изменение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново Administrator 321
5 Н А Р Е Д Б А ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ, ОТЛИЧИЯТА И ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО kocherinovo_sekretar 887
6 Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново Administrator 2986
7 Проект за изменение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново Administrator 2493
8 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО. Administrator 17313
9 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А Administrator 2381
10 Приемане Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на община Кочериново. Administrator 3615

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново