www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 14.09.2023 г с Протокол № 10

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от - ТУК!

Съобщение подадено от Владимир Малинов за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Струма

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Касовите отчети на община Кочериново към 31.08.2023г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП -ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!

Консултации СИК Кочериново МИ-2023

Е-мейл Печат ПДФ

Препис – извлечение от Заповед № РД-01-05-349/14.09.2023 г. на Кмета на Община Кочериново

На основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и във връзка с неотложни служебни ангажименти на служители от Комисията назначена да проведе Консултациите и във връзка счл.91 ал.1 и ал.3 от Изборния Кодекс и във връзка с Указ № 146 от 31.07. 2023 на Президента на Република България за определяне на 29 октомври 2023 година за дата на провеждане на избори за общински съветници и за кметове / обн. ДВ бр.67 от 04.08.2023г./ и Решение №2378-МИ от 12 септември 2023 година на Централна Избирателна Комисия

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД №РД-01-05-346/13.09.2023 ГОДИНА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Относно датата за насрочване на Консултации за състава на Секционните Избирателни Комисии на община Кочериново за изборите за общински съветници и за кметове, които ще се проведат на 29 октомври 2023 година, както следва:

 

в раздел II НАСРОЧВАМ текста „На 21.09.2023 г. (четвъртък) от 10.00 часа консултации с парламентарно представените партии и коалиции, за състава на Секционните Избирателни Комисии на община Кочериново за изборите за общински съветници и за кметове, които ще се проведат на 29 октомври 2023 година, в Пленарна зала в сградата на Читалище „Пробуда 1919” в град Кочериново с адрес: Площад „Трети март” №1“

 

ДА СЕ ЧЕТЕ КАКТО СЛЕДВА:

 

На 20.09.2023 г. (сряда) от 10.00 часа консултации с парламентарно представените партии и коалиции, за състава на Секционните Избирателни Комисии на община Кочериново за изборите за общински съветници и за кметове, които ще се проведат на 29 октомври 2023 година, в Пленарна зала в сградата на Читалище „Пробуда 1919” в град Кочериново с адрес: Площад „Трети март” №1“

 

 

Кмет на община

Кочериново:……/П/.………

( Иван Минков )

Изготвил:……/П/……

(Ивайло Велков – секретар)

 

3 екз.

Последно променен на Четвъртък, 14 Септември 2023 08:27

Отбелязване на Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2023 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Защо е важно да пестим енергия за градска мобилност? - ТУК!
Обществен транспорт: да пестим енергия заедно - ТУК!
Активна мобилност: използване на собствената енергия - ТУК!
Намаляване на зависимостта от автомобили: по - малко индивидуално потребление на енергия - ТУК!
Управление на мобилността: икономии на енергия за всички - ТУК!
Инфраструктурни решения: трайни икономии на енергия - ТУК!

Уведомление за инвестиционно предложение от ИВАН МИНКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново