www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СПРАВКА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

  • ПДФ

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ-/ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА/ -  4 ‰/ 4 НА ХИЛЯДА/
МЕСТЕН ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО/ВЪЗМЕЗДНО/   -  3% /3 НА СТО/
МЕСТЕН ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО/ ПРИ ДАРЕНИЕ МЕЖДУ БРАТЯ И СЕСТРИ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА/  - 0,6%/ 0,6 НА СТО/
МЕСТЕН ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО/ ПРИ ДАРЕНИЕ/ - 5,2%/5,2 НА СТО/     
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ /ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА/ - 10 ‰/ 10 НА ХИЛЯДА/
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ /ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА/ - 28‰/28 НА ХИЛЯДА/
ДАНЪК ВЪРХУ МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО – СПРАВКА НА МЯСТО В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ИЛИ НА ТЕЛЕФОНА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ -07053/2323
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК /ПАТЕНТЕН ДАНЪК– СПРАВКА НА МЯСТО В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ИЛИ НА ТЕЛЕФОНА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ- 07053/2323

Последно променен на Понеделник, 15 Февруари 2021 17:28

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново