www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

  • ПДФ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО С ПОСТЪПИЛО ПИСМО С ВХ.№ РД-01-33-134/05.09.2023Г  ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ( РЗИ) ГР. КЮСТЕНДИЛ, ВИ УВЕДОМЯВАМ ЧЕ:
С ОГЛЕД ПРОФИЛАКТИКА И РАННОТО ОТКРИВАНЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ОБРАЗУВАНИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА СРЕД ГРУПИ ОТ ЗДРАВОТО НАСЕЛЕНИЕ, РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕ НА СКРИНИНГОВА КАМПАНИЯ ЗА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА,ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МАМОГРАФИИ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА С ПРОСЛЕДЯВАЩО ИНТРЕПРЕТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТАИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НАСОЧВАНЕ ЗА ТЕРАПИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ.
ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ“ ЕООД , ГР. КЮСТЕНДИЛ, ПЛ.“17-ти ЯНУАРИ“ №1 ОТ 01.09.2023Г. ДО 17.11.2023Г.ПРИ СЛЕДНИЯ РАБОТЕН ГРАФИК.

ПОНЕДЕЛНИК       ОТ 08,00 ДО 16,00 ЧАСА
ВТОРНИК              ОТ 08,00 ДО 16,00 ЧАСА
СРЯДА                  ОТ 08,00 ДО 16,00 ЧАСА
ЧЕТВЪРТЪК         ОТ 08,00 ДО 16,00 ЧАСА
ПЕТЪК                  ОТ 08,00 ДО 16,00 ЧАСА
СЪБОТА               ОТ 08,00 ДО 16,00 ЧАСА
НЕДЕЛЯ                ПОЧИВЕН ДЕН

ОТ ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново