www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 26.01.2023г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на съобщението може да изтеглите от - ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ПИСМО ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ (РЗИ) ГР.КЮСТЕНДИЛ С ВХ.№РД- 01- 33- 5/06.01.2023Г.ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ЗАПОЧВА ДА РАБОТИ ОФИСА НА РКМЕ (РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА ЗА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА) НЪМ РЗИ – КЮСТЕНДИЛ В ГР. ДУПНИЦА, КОЙТО ЩЕ ОБСЛУЖВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА, САПАРЕВА БАНЯ, РИЛА, КОЧЕРИНОВО И БОБОШЕВО.

ОТ ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
Последно променен на Сряда, 11 Януари 2023 09:39

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на регистъра може да изтеглите от - ТУК!

РЕГИСТЪР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРИЕЖИ ЗА 2022г.

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на регистъра може да изтеглите от - ТУК!
Последно променен на Сряда, 11 Януари 2023 08:59

Обявление за подбор на потребители по проект BG05SFPR002-2.001-0029- С01“Грижа в дома в община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ
1. Заявление - потребител
Последно променен на Сряда, 11 Януари 2023 12:39

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново