www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Уведомление за инвестиционно предложение

Е-мейл Печат ПДФ

"Модулна ПСОВ с довеждаща инфраструктура и заустване", с. Стоб, общ. Кочериново.

Файла може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Вторник, 13 Август 2013 13:13

СЪОБЩЕНИЕ!

Е-мейл Печат ПДФ

Публично обявление на заявление от Управителя на "Бистрица" ООД, гр. Благоевград за изменение и продължаване на срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект - река Струма с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обекти: "ТМСИ", земл. на гр. Кочериново, общ. Кочериново, обл. Кщстендил.

Решения на ОбС от редовно заседание на 02.08.2013 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС от редовно заседание на 02.08.2013 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 23.08.2013 г. (петък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново

От общинска администрация

Решенията на ОбС от извънредно заседание на 26.07.2013 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решенията на ОбС от извънредно заседание на 26.07.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Е-мейл Печат ПДФ

Относно: Публично обявяване по заявление от Управителя на "Бистрица" ООД гр. Благоевград, за изменение разрешително за водовземане.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново