www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 02.08.2022 г с Протокол № 9

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 02.08.2022 г с Протокол № 9

СЪОБЩЕНИЕ - Общинска администрация Кочериново, уведомява гражданите, че ще се извършват мероприятия за премахване на опасни дървета

Е-мейл Печат ПДФ

Общинска администрация Кочериново, уведомява гражданите, че ще се извършват мероприятия за премахване на опасни дървета, в следните населени места:
- с. Мурсалево - дере „Раздолци“    
- с. Стоб  - УПИ III-509 и УПИ IV-509, кв. 13, УПИ I – 507, кв. 1 и от двете страни на моста на р. Рилска
- с. Пороминово - УПИ V – 81, кв. 7 и улица с осеви точки 64, 72 и 71
- гр. Кочериново -  ул. „Калин“
    Премахването на описаните опасни дървета ще се извършва от фирма избрана, чрез процедура за провеждане на търг с тайно наддаване. Общината е провела изискващите се законови процедури.
    Премахването на дърветата е с цел да се предотвратят злополуки и нещастни случай. На мястото на премахнатите дървета, ще бъдат засадени подходящи дървесни и храстови видове .
    В тази връзка приканваме гражданите да спазват указанията на длъжностните лица и поставената сигнализация по време на  извършване на повалянето и обработването на дърветата.

Общинска администрация Кочериново

Касовите отчети на община Кочериново към 30.06.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. Контрол на община Кочериново, код 6004 за период: 2022г. към 30 юни - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства - ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП -ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
7. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
8. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!
9. Безлихвен заем - ТУК!
10. Разчет за финансиране на капиталовите разходи - ТУК!
11. Текущи ремонти - Отчет за 2022г. II  Тримесечие 6004 Кочериново - ТУК!

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Август 2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

График за сметосъбиране и сметоизвозване м. Август - Общинско предприятие " Чистота " гр. Кочериново

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от ИВАН МИНКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на докумена може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново