www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ПОКАНА за публична среща на тема: "Създаване на местно партньорство Рила - Бобошево - Кочериново - Невестино".

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед РД-01-05-259/15.07.2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Съибщения от арх. Екатерина Баханова - Главен архитект на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

1. Писмо до Василка Спасова Георгиева - ТУК
2. Писмо до Вера Василева Тодорова - ТУК
3. Писмо до Георги Иванов Шопов - ТУК
4. Писмо до Мария Веселинова Шопова - ТУК
5. Писмо до Милка Костадинова Атанасова - ТУК
6. Писмо до Николай Любенов Алексиев - ТУК
7. Писмо до Петър Василев Нейчев - ТУК
8. Писмо до Пламен Спасов Алексов - ТУК
9. Писмо до Райчо Ангелов Николов - ТУК
10. Писмо до Станислава Василева Карадачка - ТУК
11. Писмо до Стефка Христова Радонова - ТУК

Обявление - одобрен ПУП-ПП "Външно ел. захранване с кабели СР.Н - 20 kV за нов БКТП 1600 kVA и нов БКТП 1600 kVA"

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от ИВАН МИНКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на докумена може да изтеглите от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 05.07.2022 г с Протокол № 8

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Понеделник, 18 Юли 2022 11:37

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново