www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2023 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от - ТУК!


УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че РИК Кюстендил съвместно с общинска администрация  община Кочериново, ще проведе

обучение на съставите на СИК Кочериново за изборите на 02 април 2023 година. Обучението ще се проведе на 25. 03.2023 година /събота/ от 10,00 часа в сградата на читалище „Пробуда-1919“ гр. Кочериново

Последно променен на Вторник, 21 Март 2023 08:41

ПОКАНА - Публично обсъждане на Годишният Отчет на бюджета за 2022 година на Община Кочериново, област Кюстендил.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от - ТУК!

ОБЯВА - ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО".

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на обявата може да изтеглите от - ТУК!

ОБЯВА - ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА "ГРИЖА В ДОМА" ПО ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО" ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на обявата може да изтеглите от - ТУК!
Последно променен на Петък, 31 Март 2023 07:55

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 07.03.2023 г с Протокол № 2

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново