www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - 07.11.2023г.

  • ПДФ

Във връзка с Писмо с вх. № РД-01-32-147/06.11.2023 г. от Областна дирекция по безопасност на храните Кюстендил, Общинска администрация Кочериново

У В Е Д О М Я В А:

1.    Че към настоящия момент са обявени огнища на заразни заболявания както следва:
-    На 18.09.2023 г. шарка по дребните преживни животни в област Бургас;
-    На 18.10.2023 г. бруцелоза при едри преживни в област Кърджали
-    На 24.10.2023 г. КОВИД 19 във ферма за норки в област Стара Загора;
-    На 24.10.2023 г. високопатогенна инфлуенца /птичи грип/ в област Велико Търново;
-    На 27.10.2023 г. високопатогенна инфлуенца /птичи грип/ в област Пазарджик;
-    На 27.10.2023 г. високопатогенна инфлуенца /птичи грип/ в област Хасково;
-    На 01.11.2023 г. второ огнище на птичи грип в област Пазарджик;
-    Странната е под постоянна заплаха от поява на нови огнища на Африканска чума по дивите и домашните свине, поради наличието на вируса в популацията на дивата свиня.

2.    Съгласно Заповед № РД 11-2349/13.10.2023 г. на изпълнителния директор на храните се забранява отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории в периода от 01.10.2023 г. до 31.03.2023 г.
3.    Започната е ваксинация на лисиците за заболяването Бяс, чрез примамки разпръснати с летателна техника. Примамките представляват блокчета с размери 4х4 см., кафяв цвят и съдържат жива ваксина, която не трябва да се докосва с незащитени ръце. При намиране и докосване такива примамки, лицето трябва да сигнализира за случая своя личен лекар.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново